6. uzdevums - vai pazīsti šīs dziesmas?1. jautājums:
Kurš dziedātājs izpilda šo dziesmu?
2. jautājums:
Kāds instruments tiek spēlēts?
3. jautājums:
Kuru pilsētu Latvijā pārstāv grupas dalībnieki?
4. jautājums:
Kādu kukaini nevajag samīt?
5. jautājums:
Kādā valodā tiek dziedāta dziesma?
6. jautājums:
Šī grupa tiek dēvēta par klasiskās mūzikas _______________
7. jautājums:
Kāds instruments tiek spēlēts?
8. jautājums:
Cik valodās šī dziesma ierakstīta?
9. jautājums:
Kāds šai dziesmai ir nosaukums?
10. jautājums:
Kā sauc šīs multfilmas galvenās varones?