Aviomodeļu modelēšana

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
pedagoga palīgs: Mykola Nagnibeda
Tehniskās jaunrades kabinets
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Trešdienās, piektdienās plkst. 14.00 - 17.00