Aviomodeļu modelēšana

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
pedagoga palīgs: Mykola Nagnibeda
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 14.00 - 16.00