Brīvais laiks

Pulciņa

Pedagogs: Dace Sproģe, T. 29604115
Dalībnieku vecums: no 1. klases līdz 25 gadiem
Pedagoga uzraudzībā otrdienās, ceturtdienas, piektdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00
Pēc tam brīvā laika pavadīšana Bērnu un jauniešu centrā līdz plkst. 19.45

  • Pats sev atrodi aktivitātes
  • Ievēro iekšējās kārtības noteikumus
  • Ejot prom aiz sevis sakārto
  Uzdevumus meklē e-klasē!