Cita vizuālā māksla

Pulciņa

Pedagogs: Andris Vikainis, T. 28633298
Mākslas kabinets 
Dalībnieku vecums: 7 - 25 gadi 
Otrdienās, trešdienās no plkst. 13.00 - 17.00