Darba plāns

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Darba plānā ir iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi informācijai!


2023./2024.mācību gadā plānotie Valsts nozīmes pasākumi interešu izglītībā:

Kultūrizglītība:

 • Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda” (plānotās norises vietas Dobelē un Ventspilī)
 • Mūsdienu deju radošais konkurss (reģionos un Rīgā)
 • Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss (reģionos un Rīgā)
 • Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2022” (reģionos un Rīgā)
 • Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates un defile programmu konkurss 
 • Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls “No baroka līdz rokam” 
 •  
 • 52.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss “Lidice 2024” (Latvijas kārta un izstāde Čehijā)
 • Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi” (reģionos un Rīgā)
 • Nacionālais sarīkojums bērnu un jauniešu folkloras kopām “Pulkā eimu, pulkā teku”
 • Tradicionālie bērnu un jauniešu folkloras konkursi: “Teci, teci, valodiņa”,“Anekdošu virpulis”, “Dziesmu dziedu, kāda bija”, “Vedam danci”, “Klaberjakte” 
 • Skolēnu skatuves runas konkurss (reģionos un Rīgā)
 • Skolu teātru festivāls “.. un es iešu un iešu!” Valmierā VI Latvijas skolu teātru salidojums.
Vides interešu izglītība:
 • Vides interešu izglītības projekti:
  • “Atkritumiem Nē!”,
  • “Ieraugi, atklāj, saglabā!” 
  • “Bišu draugs”
Tehniskā jaunrade:
 • Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā
 • Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss-praktikums radioelektronikā 
 • Latvijas skolēnu robotikas sacensības “Siguldas kauss” Siguldā
 • Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem “Rīgas Motormuzeja kauss” Rīgā
 • Tehniskās modelēšanas svētki sākumskolas skolēniem Brocēnos
 • Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības Vaiņodē