Darbs ar jaunatni


"KONTAKTS 2023"

Arī šogad Talsu novada divas skolas – Pūņu pamatskola un Rojas vidusskola piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras iniciatīvā izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”, kas notiek izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros.
Iniciatīvu “Kontakts” veido divas daļas – izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu mācības un iniciatīvu projektu konkurss un abās daļās piedalījās Pūņu pamatskolas un Rojas vidusskolas Skolēnu pašpārvalžu pārstāvji. “Kontakts” tiek īstenota ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību visā Latvijā.
Pūņu pamatskolas audzēkņu atzīst, ka pateicoties projekta aktivitātēm, jaunāko klašu skolēni iepazinuši skolas pašpārvaldes darba principus. Pašpārvaldes  priekšsēdētājai bija iespēja izzināt dažāda vecuma izglītojamo spējas, prasmes. Pūņu pamatskolas pašpārvalde  ieguvusi pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes, tika noskaidrotas katra dalībnieka spējas, talanti, hobiji un kā to visu izmantot, organizējot pasākumus, kas veicināja skolēnu aktīvu darbošanos.  Skolēni iepazinuši tuvāk savus skolas biedrus, zina viens otra stiprās puses. Turpmāk, plānojot sporta aktivitātes, sadraudzības pasākumus un svētkus, varēs izmantot apgūtās vadīšanas metodes, spēles, kas veicinās iepazīšanos, sadarbību un iekļaušanu, jauno sporta inventāru. Pašpārvalde varēs balstīties uz lielāku dalībnieku skaitu, kas plānos un organizēs tieši skolēniem interesējošas aktivitātes. Dalībnieki saprata, kas jādara pirms pasākuma, zina,  prot veidot anketas, liek lietā savu prasmi pamatot savu viedokli, prasmi patstāvīgi organizēt pasākumus. Tika sasniegts mērķis – pašpārvaldē aktīvi  darbojās jaunāko klašu skolēni.  Projekta īstenošanas laikā tika izveidotas “ģimenes” – komandas, kuras šādā sastāvā darbosies visu mācību gadu, rūpējoties viens par otru, sadarbojoties un mācoties kopā. Plānojam turpmāk organizēt aktivitātes, kurās sagatavošanas posmā un  pasākumos aktīvi piedalīsies arī jaunāko klašu skolēni un jutīsies piederīgi skolēnu pašpārvaldei. 
Rojas vidusskolas projekta dalībnieki atklājas, ka skolā ir ne tikai aktīvi jaunieši, kas darbojas pašpārvaldē, bet ir arī entuziasti, kas ar prieku iesaistās un labprāt atsaucas jauniem piedāvājumiem, ierosmēm. Patīkami, ka projekta gaitā arvien vairāk skolēnu nāca klāt un jautāja par iespēju pievienoties – darīt to, kas viņiem šķiet interesanti un piedalīties notikumos, par daļu no kuriem arī viņi gribētu kļūt. Tas ļauj ticēt, ka skolā ir izveidota spēcīga skolēnu pašpārvaldes komanda, kura tālāk iesaistīsies skolas dzīvē - pārstāvot skolas jauniešu intereses un organizējot aktivitātes citiem jauniešiem. Ar skolēnu pašpārvaldes darbu iepazinušies arī pamatskolas klašu skolēni un veidojas pēctecība. Ticam, ka viņi atsauksies arī līdzdalībai kopienas sabiedriskajā dzīvē. Iegūtas zināšanas un pieredze pasākumu organizēšanā ir labs pamats jaunu pasākumu izveidei un iedibināto tradīciju izkopšanai. Jau izskanēja aicinājums rīkot 3x3 sacensības regulāri. Vēl projekts nebija beidzies, ka jauniešu grupiņa pieteicās novadīt tematisku svētku viktorīnu mazajās klasēs. Kāds cits pajautāja, kad būs nākamais projekts. Šajā sadarbībā skolēni ir labāk iepazinuši viens otru, gatavāki sadarboties, pieņemt līdz šim nepazīto, komandas kļuva saliedētākas, atsaucīgākas. Tikšanās ar absolventiem veicināja izpratni, kāpēc ir svarīgi darboties skolēnu pašpārvaldē, kādas prasmes un pieredzes tiek gūtas iesaistoties, kādas iespējas paver aktīva līdzdalība skolas gados. Iesaistot katras klases pārstāvi tika veicināta izpratne par demokrātiskām vērtībām, tika sasniegta plašāka skolas auditorijas iesaiste un kļuva pieejamāka audzēkņu vēlmju izzināšana.
Cerams arī nākamgad Talsu novada skolas izmantos šo lielisko iespēju un iesaistīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Iniciatīvā “Kontakts”, kas dod iespēju stiprināt skolēnu pašpārvaldes, sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicināt prasmes novērst mobingu un veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu.
 
 
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

TALSU NOVADA JAUNIEŠU ĪSFILMU KONKURSSMĒRĶIS
Veicināt jauniešu izpratni par kino jomu - filmēšanu, montāžu, audiovizuālu darbu
radīšanu.
ORGANIZATORS
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, “TAS.ES” jauniešu radošā darba grupa,
kinoteātris “Auseklis”
DALĪBNIEKI
Talsu novadā izglītības iestāžu audzēkņi un Talsu novadā reģistrēti jaunieši
vecumā no 13-25 gadiem.
KONKURSA NORISE, VIETA UN LAIKS
1. Dalībnieki sagatavo īsfilmu par tēmu: parodija par filmu…
2. Īsfilmas saturs, norise, forma, efekti u.c. ir pašu autoru brīva izvēle;
3. Ja īsfilmā plānots izmantot audio celiņus jeb mūziku, jāņem vērā, ka drīkst izmantot
pašradītu vai tikai "free license" mūziku, kuru neaizsargā autortiesības "©". Mūzikas
meklēšanā iesakām izmantot http://ej.uz/bezmaksas_muzika vai arī
www.soundcloud.com;
4. Īsfilmas garums ir līdz 5 minūtēm;
5. Īsfilmas formāts – avi., mpg., wmv., mp4;
6. Sagatavoto īsfilmu augšupielādēt kādā no failu glabāšanas vietnēm (piem.: failiem.lv,
Google Drive u.c.);
7. Klipa iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz darbu, kas atbilst LR likumdošanas
normām.
8. Līdz 16. maijam e-pastā bjc@talsi.lv dalībnieks iesūta pieteikuma anketu (Pielikums
Nr.1) un linku uz savu īsfilmu, vēstules tematā norādot – PIETEIKUMS ĪSFILMU
TALSU NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS 2023

Projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursa mērķgrupa ir Talsu  novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem!

Ja tev ir ideja, kuras īstenošanai nepieciešams finansējums, izskati projekta konursa nolikumu, apraksti savu ideju projekta pieteikumā un iesūti līdz 6. aprīlim e-pastā: bjc@talsi.lv, tematā norādot JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS.

Maksimālais finansējums vienam projektam - 600EUR!

Projekta konkursa NOLIKUMS
Projekta konkursa PIETEIKUMA ANKETA
Projekta pieteikuma TĀME

Dokumenti, kas jāpilda pēc projekta realizācijas:
Satura atskaite
Finanšu atskaite

Vairāk informācijas un atbildes uz jautājumiem:
Līva Karlsone
26158424
liva.karlsone@talsi.lv

TALSU NOVADA JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA GADS 2023
Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.
Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.
Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.
 
* Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības ielā 17a, Talsos). vairāk informācijas: liva.karlsone@talsi.lv
 
* Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu: liva.karlsone@talsi.lv

Brīvprātīgā darba nolikums 2023. gadam: šeit