Darbs ar jaunatni

TALSU NOVADA JAUNIEŠU ĪSFILMU KONKURSSMĒRĶIS
Veicināt jauniešu izpratni par kino jomu - filmēšanu, montāžu, audiovizuālu darbu
radīšanu.
ORGANIZATORS
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs, “TAS.ES” jauniešu radošā darba grupa,
kinoteātris “Auseklis”
DALĪBNIEKI
Talsu novadā izglītības iestāžu audzēkņi un Talsu novadā reģistrēti jaunieši
vecumā no 13-25 gadiem.
KONKURSA NORISE, VIETA UN LAIKS
1. Dalībnieki sagatavo īsfilmu par tēmu: parodija par filmu…
2. Īsfilmas saturs, norise, forma, efekti u.c. ir pašu autoru brīva izvēle;
3. Ja īsfilmā plānots izmantot audio celiņus jeb mūziku, jāņem vērā, ka drīkst izmantot
pašradītu vai tikai "free license" mūziku, kuru neaizsargā autortiesības "©". Mūzikas
meklēšanā iesakām izmantot http://ej.uz/bezmaksas_muzika vai arī
www.soundcloud.com;
4. Īsfilmas garums ir līdz 5 minūtēm;
5. Īsfilmas formāts – avi., mpg., wmv., mp4;
6. Sagatavoto īsfilmu augšupielādēt kādā no failu glabāšanas vietnēm (piem.: failiem.lv,
Google Drive u.c.);
7. Klipa iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz darbu, kas atbilst LR likumdošanas
normām.
8. Līdz 16. maijam e-pastā bjc@talsi.lv dalībnieks iesūta pieteikuma anketu (Pielikums
Nr.1) un linku uz savu īsfilmu, vēstules tematā norādot – PIETEIKUMS ĪSFILMU
TALSU NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS 2023

Projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Konkursa mērķgrupa ir Talsu  novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem!

Ja tev ir ideja, kuras īstenošanai nepieciešams finansējums, izskati projekta konursa nolikumu, apraksti savu ideju projekta pieteikumā un iesūti līdz 6. aprīlim e-pastā: bjc@talsi.lv, tematā norādot JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS.

Maksimālais finansējums vienam projektam - 600EUR!

Projekta konkursa NOLIKUMS
Projekta konkursa PIETEIKUMA ANKETA
Projekta pieteikuma TĀME

Dokumenti, kas jāpilda pēc projekta realizācijas:
Satura atskaite
Finanšu atskaite

Vairāk informācijas un atbildes uz jautājumiem:
Līva Karlsone
26158424
liva.karlsone@talsi.lv

TALSU NOVADA JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA GADS 2023
Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.
Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.
Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.
 
* Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības ielā 17a, Talsos). vairāk informācijas: liva.karlsone@talsi.lv
 
* Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu: liva.karlsone@talsi.lv

Brīvprātīgā darba nolikums 2023. gadam: šeit