PULCIŅI

Pedagogs: Sigita Šternberga
Dalībnieku vecums: Bez vecuma ierobežojuma
Talsu BJC 3. stāva foajē
Pirmdienās, trešdienās: 15.30 - 18.00