PULCIŅI

Pedagogs: Sigita Šternberga
Dalībnieku vecums: Bez vecuma ierobežojuma
Talsu Sporta nams, foajē
Pirmdienās, trešdienās: 15.30 - 18.00