T/d kolektīvs "Graudiņi"

Uzstājas T/d kolektīvs

Pedagogs: Jolanta Ozola, T. 29409975
Talsu BJC zāle
Dalībnieku vecums: 3 - 4 gadi
Otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00
Dalībnieku vecums: 5 - 6 gadi
Otrdienās, ceturtdienās plkst. 18.00


Mēs piedāvājam:

  • draudzīgu kolektīvu;
  • apgūt staltu stāju, ritma izjūtu, skatuves kultūru utt.;
  • latviešu etnogrāfisko, rotaļdeju un skatuvisko tautas deju apgūšanu.