T/d kolektīvs "Graudiņi"

Uzstājas T/d kolektīvs

Pedagogs: Baiba Volfa, T. 24559757
Dalībnieku vecums: 3 - 4 gadi
Talsu BJC zāle
Pirmdienās, trešdienās plkst. 17.50
Dalībnieku vecums:  5 - 6 gadi
Talsu BJC zāle
Pirmdienās, trešdienās plkst. 18.20
Dalībnieku vecums:  1. - 4. klase
Talsu BJC zāle
Pirmdienās, trešdienās plkst. 17.00

Mēs piedāvājam:

  • draudzīgu kolektīvu;
  • apgūt staltu stāju, ritma izjūtu, skatuves kultūru utt.;
  • latviešu etnogrāfisko, rotaļdeju un skatuvisko tautas deju apgūšanu.