PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PULCIŅI / CITA VIZUĀLĀ MĀKSLA.
Pulciņa pedagogs: Andris Vikainis.
Dalībnieku vecums: 8-25 gadi

Vizuāls – uztverams ar redzi... Nodarbībās jaunieši uzzina kā ierastus uzdevumus (tēmas, idejas) veikt netradicionālā veidā, pielietot dažādas mazpazīstamas tehnikas un paņēmienus, izmantot oriģinālus materiālus.
Pārliecinās, ka mākslas darba tapšana ir interesants un radošs process.
Priekšzināšanas nav obligātas. 
AKTUALI

JAUNUMI
10.04.2018 Projektu konkurss

10.04.2018 koncerts

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē