PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PULCIŅI / VOKĀLAIS ANSAMBLIS ZVIRBULĪŠI.
Pulciņa vadītājs: Antra Vētra.
Dalībnieku vecums: 4 – 6 gadi.
 
Skaņas ir tev visapkārt: varbūt tieši šajā brīdī tu dzirdi cilvēku sarunas un smieklus, mašīnu rūkoņu, mūzikas skaņas. Gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem ir balsis, ar ko veidot skaņas, un ausis, ar ko sadzirdēt. Ja tev ir ļoti patīk dziedāt, rotaļāties kopā ar tādiem pašiem bērniem kā tu – tad nāc pie mums uz bērnu  vokālo ansambli „Zvirbulīši”.

 
 

 
AKTUALI

JAUNUMI
10.04.2018 Projektu konkurss

10.04.2018 koncerts

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē