PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PULCIŅI / "Jautro ritmu studija".
Pulciņa pedagogs: Ingus Stauģis.
Dalībnieku vecums: 3 - 7 gadi., 1.- 6. kl. 
NODARBĪBAS NOTIEK: OTRDIEN UN CETURTDIEN TALSU PAMATSKOLAS SPORTA ZĀLĒ 

Ritmikas galvenie uzdevumi: 
Atīstīt
1.ritma izjūtu 
2.mūzikas rakstura izpratni un spēju to attēlot kustībās 
3.radošo iztēli
4.muzikālo atmiņu 
5.orentēšanos telpā un kolektīvā 
6.kustību ātru uztveri 
7.kustību koordināciju 

Šo uzdevumu sasniegšanai jāizmanto tie mūzikas izteiksmes līdzekļi,kas dabiski un loģiski atēlojami kustībās. 
Galvenie darba veidi ritmikas nodarbībās: 
- visdažādākā satura ritma un muzikālās rotaļas,dziesmu un pasaku inscinējumi 
-dejiskie vingrinājumi un tautu dejas – apgūstot tautu deju soļus,pašas tautu dejas un līdz ar to arī mūziku,rodas interese par tautas kultūru un mākslu.
Katram ritmikas pasniedzējam jāstrādā radoši,jāmeklē jaunas darba formas,kā arī jauns mūzikas materiāls gan no klasiskās,gan latviešu un citu tautas mūzikas. Ikvienā gadijumā mūzikas materiālam jābūt viegli saprotamam,spilgtam,emocionālam,jāatbilst dotajam uzdevumam un audzēkņu vecumam. 
Katrs muzikālais uzdevums,kas ir apzinīgi analizēts,izprasts un izpildodt pārdzīvots kļūst bērniem saprotamāks un neaizmirstamāks. 
 
 
AKTUALI

JAUNUMI
10.04.2018 Projektu konkurss

10.04.2018 koncerts

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē