PULCIŅI:
Lietišķā māksla:

keramika
stikla māksla
šūšanas studija
šūšanas studijas defilē
Vizuālā māksla:
vizuālā māksla
cita vizuālā māksla
papīra plastika
Tehniskā jaunrade:
raķešu modelēšana
pūķu modelēšana
tehniskā modelēšana
metāla dizaina studija
Mūzika:
v. a. Zvirbulīši
ģitārspēles studija N
pūtēju orķestris
zvanu ansamblis
Dejas:
ritmika
TDK Graudiņi
TDK Rūdis
Sports:
orientēšanās
sporta dejas
Teātris:
teātra st. Spēle
teātra sports
Darbs ar jaunatni:
 
 
 
PULCIŅI / TDK GRAUDIŅI.
 

Pulciņa pedagogs: Ingus Stauģis
Koncertmeistare: Dace Meldere
Dalībnieku vecums: 3 - 4 gadi, 5 – 6 gadi, 1. - 2. klase, 3. - 6. klase

Kolektīvs darbojas no 1984.gada un tajā dejo bērni no 3 gadu vecuma.
No 1986. gada ”Graudiņi” regulāri piedalās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ikviena dejotāja sapnis saistās ar kopības sajušanu lielajā kopādejošanas brīnumā, kuru nevar izjust nevienā citā dejas žanrā, kad kopā vienā laukumā, vienus dejas soļus izdejo tūkstošiem dejotāju.

TDK „Graudiņi” dejotāji apgūst latviešu tautas dejas tradīcijas, mācoties latviešu dejas pamatelementus, iegūst staltu stāju un pārliecību par saviem spēkiem, uzstājoties koncertos. Būtiski dejotājiem apgūt skatuves kultūru, nebaidīties uzstāties uz tās skatītāju priekšā. Dejotāji iemācās tautas tērpu valkāšanas kultūru, iepazīst dažādu novadu tautas tērpus.
Tā kā labiem dejotājiem jābūt disciplinētiem, tad kolektīvam ir savi iekšējās kārtības noteikumi, kas nosaka, kā dejotājiem jāuzvedas nodarbību laikā, kādā apģērbā jāierodas uz mēģinājumiem, kā arī ietver tautas tērpu lietošanas noteikumus. Iekšējās
kārtības noteikumus skatīt šeit

2017./2018.m.g. nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās. 

 
 
 
bilde bilde
pārgurums... IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
bilde  
IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 
AKTUALI

JAUNUMI
10.04.2018 Projektu konkurss

10.04.2018 koncerts

NĀKAMIE PASĀKUMI 
MĒS ESAM ŠEIT: 

skatīt lielākā kartē