Brīvprātīgais darbs


IR SĀCIES JAUNAIS TALSU NOVADA BRĪVPRĀTĪGO JAUNIEŠU DARBA GADS DARBA GADA ILGUMS NO 01.12.2022. LĪDZ 27.11.2023.  
* Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.
Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.
Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.
 
* Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības ielā 17a, Talsos).
 
* Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu liva.karlsone@talsi.lv 
Brīvprātīgā darba NOLIKUMS, VIENOŠANĀS un VECĀKU PIEKRIŠANA pieejami
ŠEIT.
 
Brīvprātīgā darba devēja ANKETA pieejama ŠEIT.

 
 
 
Brīvprātīgā darba devēji:

Iestādes/organizācijas nosaukums Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs
Adrese Brīvības iela 17a, Talsi, LV-3201
Kontaktpersona Līva Karlsone 
(liva.karlsone@talsi.lv);
Katrīna Segliņa
(katrina.seglina@talsi.lv)
Tālrunis 63291805, 26158424 (Līva), 29990802 (Katrīna)
E-pasts bjc@talsi.lv
Brīvprātīgā darba joma/-as Kultūra/māksla, daba/vide, sports, sociālās aktivitātes, izglītība/zinātne
Brīvprātīgā darba apraksts: 1. Radošu darbnīcu sagatavošana un vadīšana dažādiem vecumposmiem.
2. Jauniešiem aktuālu pasākumu, aktivitāšu organizēšana, plānošana, vadīšana.
3. Projektu rakstīšana un īstenošana.
4. Dažāda veida darbi pasākumu laikā (dekorāciju uzstādīšana, tehniski darbi)
Darba veikšanas laiks Pakārtots Talsu novada Bērnu un jauniešu centra pasākumiem, aktivitātēm.
   
Iestādes/organizācijas nosaukums Pastendes Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs
Adrese Skolas iela 1a, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu  novads
Kontaktpersona Antra Jaunskalže
Tālrunis 26656147
E-pasts antra.jaunskalze@talsi.lv
Brīvprātīgā darba joma/-s Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, izglītība, zinātne
Brīvprātīgā darba apraksts: 1.Darbs ar skolēniem un jauniešiem.
2.Radošu darbnīcu sagatavošana un organizēšana.
3.Jauniešu aktivitāšu organizēšana un vadīšana.
4.Projektu rakstīšana un īstenošana.
Darba veikšanas laiks Saskaņots ar Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra darba laiku.
Vēlamās prasmes, iemaņas un zināšanas Brīvprātīgajam Pieredze darbā ar jauniešiem, (var arī nebūt).
Aktivitāšu organizēšana.
Iemaņas pasākumu noformējuma veidošanā (dekorācijas, bukleti u.tml.)
Labas komunikācijas prasmes.

Iestādes/organizācijas nosaukums Talsu 2.vidusskola
Adrese K. Mīlenbaha 32, Talsi
Kontaktpersona Inga Zēfelde
Tālrunis 25705567
E-pasts Inga.Zefelde@talsu2vsk.lv
Brīvprātīgā darba joma/-s Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, sports, izglītība, zinātne, cita joma
Brīvprātīgā darba apraksts: Dažādas, ar skolas dzīvi saistītas aktivitātes.
Darba veikšanas laiks (ja attiecināms) Nenoteikts, atkarīgs no situācijas (interesēties pie kontaktpersonas).
   
Iestādes/organizācijas nosaukums Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs "Sava vieta"
Adrese Talsu iela 2, Valdemārpils, Talsu novads, LV - 3260
Kontaktpersona Liene Fridrihsone
Tālrunis 26602812
E-pasts liene.fridrihsone@talsi.lv
Brīvprātīgā darba joma/-as Kultūra/māksla, daba/vide, sports, sociālās aktivitātes, izglītība/zinātne
Brīvprātīgā darba apraksts: Dažāda veida darbi Jauniešu iniciatīvu centrā.
 
Iestādes/organizācijas nosaukums Talsu Valsts ģimnāzija
Adrese Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Kontaktpersona Singurs Zariņš
Tālrunis 29151863
E-pasts singurs.zarins@talsi.lv
Brīvprātīgā darba joma/-as Kultūra/māksla, daba/vide, sociālās aktivitātes, sports, izglītība/zinātne, cita joma
Brīvprātīgā darba apraksts: Skolas pasākumu organizēšana, vadīšana, fotografēšana, filmēšana, sporta pasākumu organizēšana un citi ar skolas dzīvi saistītie pienākumi
   
Iestādes/organizācijas nosaukums Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzemīte"
Adrese Talsu iela 7, Dundaga, Talsu novads, LV - 3270
Kontaktpersona Rudīte Baļķīte
Tālrunis 29245414
E-pasts bernudarzs@dundaga.lv
Brīvprātīgā darba joma/-s Izglītība
Brīvprātīgā darba apraksts un vēlamās prasmes, iemaņas: Āra aktivitātes, rotaļas, attīstošas spēles kopā ar 1,5 - 6 gadus jauniem bērniem.
Jābūt mīlestībai pret bērniem, komunikācijas prasmēm, organizatora iemaņām un atbildības sajūtai.
Darba veikšanas laiks (ja attiecināms): Maijs - septembris
Daba dienās no plkst. 16.00 līdz 19.00