Jauniešu iniciatīvu projekti


TALSU NOVADA JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS 2023


Projekta konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.
Konkursa mērķgrupa ir Talsu  novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem!

Ja tev ir ideja, kuras īstenošanai nepieciešams finansējums, izskati projekta konursa nolikumu, apraksti savu ideju projekta pieteikumā un iesūti līdz 6. aprīlim e-pastā: bjc@talsi.lv, tematā norādot JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS.

Maksimālais finansējums vienam projektam - 600EUR!

Projekta konkursa NOLIKUMS
Projekta konkursa PIETEIKUMA ANKETA
Projekta pieteikuma TĀME

Dokumenti, kas jāpilda pēc projekta realizācijas:
Satura atskaite
Finanšu atskaite

Vairāk informācijas un atbildes uz jautājumiem:
Līva Karlsone
26158424
liva.karlsone@talsi.lv
 
 
 
 
 
31.05.2022.
Jaunieši varonīgi aizstāvējuši savas jauniešu iniciatīvu projektu idejas Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei
10.maijā Talsi novada Bērnu un jauniešu centrā bija manāma zināma rosība, gaisā virmoja satraukums - jaunieši Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei prezentēja savu iesniegto projektu idejas.
Šajā gadā pavisam kopā saņemti deviņi projektu pieteikumi, ar kuru palīdzību jaunieši vēlas īstenot savas idejas - popularizēt jaunatnes darbu, brīvprātīgo darbu, nodrošināt vienaudžiem izglītojošas mācības, saliedēšanās aktivitātes, labiekārtot un uzlabot sev nozīmīgas vietas savā pagastā.
Komisija izvērtēja visus pieteikumus, un tika pieņemts lēmums apstiprināt visus.
2022. gada Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu rezultāti

Projekta nosaukums Īstenotājs Sadarbības organizācija Projekta darbības joma Pieprasītais finansējums, EUR Projekta plānotais iznākums
Sabiles disku golfa parks “Graviņa” Roberts Kotāns Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvalde Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā 600,00 Uzlabota un labiekārtota disku golfa laukuma apkārtne. Jauniešiem iegūta pieredze brīvprātīgajā darbā.
“Satiekamies skeitparkā” Eduards Čeksters Rojas pagasta pārvalde Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā 600,00 Salabotas bojātās skeitparka elementu virsmas, sakopta skeitparka apkārtne. Jauniešiem iegūta pieredze brīvprātīgajā darbā, apgūtas jaunas prasmes, iegūta motivācija turpmākam darbam.
“Mēs un Kr. Valdemārs” Agate Everita Betnere Biedrība “Latvijas mazpulki” Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi 520,00 Izveidota sajūtu taka ar QR kodu informācijas plāksnītēm, izveidots un reģistrēts slēpnis, sakopts Priežu kalns. Jaunieši guvuši jaunas prasmes un iemaņas.
“KOLKA COOL” Ralfs Rūdolfs Frišenfelds Kolkas pamatskola Jauniešu iesaiste brīvprātīgajā darbā 599,44 Nomainīti bojātie basketbola grozu vairogi un tīkli, iegādātas jaunas basketbola bumbas. Jauniešiem pieredze brīvprātīgā darba veikšanā.
“Galdiņ, klājies, viss jau sācies, rindā stājies Valdemārpilī!” Helēna Emma Dzene Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde Fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā 600,00 jauniešiem tiks nodrošināts inventārs lietderīgākai brīvā laika pavadīšanai. iegūtas zināšanas par Valdemārpili, attīstītas sadarbības un komunikācijas prasmes.
“Es i` vesels!” Maija Cīrule Talsu Kristīgā vidusskola Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi 516,90 Iegūtas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Nostiprinās skolēnu saliedēšanos savā starpā.
“Sadraudzības diena Pastendē” Katrīna Jaunskalže - Guda Ģibuļu pagasta pārvalde Aktivitātes brīvā dabā 460,00 Iegūta pieredze pasākumu organizēšanā un plānošanā, nostiprinātas sadarbības prasmes.
Popularizēts jaunatnes darbs novadā.
Sadraudzības sporta spēles “Draudzībā ir spēks!” Sindija Antāne Rojas pagasta pārvaldes BLPJC “Strops” Fiziskās aktivitātes, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā 522,00 Popularizēts jaunatnes darbs novadā. Veicināta pieredzes apmaiņa jauniešu starpā. Popularizēts aktīvs dzīvesveids.
Jauniešu forums “Sapņi un nākotnes vīzija laukos” Līva Šlesare Balgales pagasta pārvaldes SBLPC Neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi 381,00 Jaunieši izstrādājuši mērķus saviem nākotnes plāniem, guvuši iedvesmu no mentoriem, iegūta jauna pieredze, lietderīgi pavadīts brīvais laiks.
      Finansējums kopā: 4799,34  
28.03.2022.
Jaunieši! Laiks ideju īstenošanai!
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.
Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.
Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.
Pieteikumu iesniegšana: 28.03. - 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.
Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. - 18.05.
Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. - 22.06.
Projektu īstenošana: 01.07. - 30.11.
 
Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.