Metodiskie materiali


Metodiskie materiāli darbam ar jauniešiem
Konkursa "Labākā jauniešu organizācija 2021" Talsu novadā metodiskie darbi:
Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvaldes un konsultanta darbs
Rojas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes un konsultanta darbs
Talsu novada vidusskolas skolēnu pašpārvaldes un konsultanta darbs


Rokasgrāmata - PAR DARBU AR JAUNATNI PĒC ATR

Metodiskais materiāls - DARBS AR JAUNATNI TALSU, DUNDAGAS, ROJAS UN MĒRSRAGA NOVADOS 2018./2019. mācību gadā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras INFORMATĪVIE MATERIĀLI.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras LEJUPIELĀDES.

Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvie materiāli - NOZARĒ "JAUNATNE".

Metodiskais materiāls - DARBS AR JAUNATNI PAŠVALDĪBĀS (2016).