Tas.Es


Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība "TAS.ES"
     Kopš 1996.gada darbojas skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība – Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TAS.ES” (agrāk Talsu rajona skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienība „TRSPUJKA”).           Apvienība darbojas, lai veicinātu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu attīstību un sadarbību, popularizētu jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu darbu Talsu novadā.
 
         Apvienības „TAS.ES” funkcijas un uzdevumi:
 
veidot sazarotu, attīstītu, demokrātisku jauniešu organizāciju koordinācijas un informācijas tīklu Talsu novadā;
apvienot Talsu novada jauniešu idejas;
veicināt jauniešu organizāciju sadarbību, pieredzes apmaiņu un paplašināt esošos sadarbības veidus starp skolām un jauniešu organizācijām;
rosināt aktīvu jauniešu līdzdalību sabiedrībā;
piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
nodrošināt neformālo izglītību un līderu izglītību;
dot iespēju jauniešiem pierādīt sevi un realizēt savas idejas;
iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā.