Jauniešu muzikālā studija

Pedagogs: Linda Mikule, T. 28368192
Dalībnieku vecums: 13 - 25 gadi
Ceturtdienās plkst. 17.00