Nāc ar mani pagleznot

Nāc ar mani pagleznot pulciņa darbs - logi

Pedagogs: Andris Vikainis, T. 28633298
Dalībnieku vecums: 10 - 25 gadi
Talsu BJC Mākslas kabinets
Otrdienās, trešdienās plkst. 17.00 - 19.00

Mēs piedāvājam:

  • apgūt dažādas gleznošanas tehnikas un stilus;
  • padziļināti pievērst kompozīcijai, perspektīvai, konstrukcijai, proporcijām un grafiskai izpildei.