Nolikumi

2020. / 2021. m.g.
Ziemassvētku izstādes “ZVĒRI ZIEMĀ” NOLIKUMS
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Vēstule no mājām…” NOLIKUMS
Literārās jaunrades darbu konkursa “Vēstule no mājām“ NOLIKUMS


MŪZIKAS UN MĀKSLAS ŽANRS
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekts “RADI ROTĀJOT” Vides objektu un mākslas darbu, radošo darbnīcu konkurss
Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu skolu Mūzikas un mākslas radošais konkurss “Radi rotājot”
Talsu, Mērsraga, Rojas novadu skolu koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves un svētku dalībnieku atlases konkurss

TEĀTRA ŽANRS
Starpnovadu skatuves runas konkursa nolikums
Starpnovadu teātru skates nolikums

JAUNATNE
Akcija "Pasmaidi Latvijai"
Labās prakses piemēri "Barikādēm - 30"
Jauniešu gada noslēguma seminārs "Ko sēsi, to pļausi"

TAUTAS DEJAS
Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates VISC
Pielikums nr.2 - repertuārs
Pielikums nr.3 -  VISC skates norises grafiks
Pielikums nr.4 - pieteikuma anketa
Tautas deju pretendentu repertuāra pārbaudes koncerts - skate.
Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bērnu un skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu pārbaudes skate
Jaunrades deju konkurss „Mēs un deja”

MŪSDIENU UN RITMA DEJAS
Mūsdienu un ritma deju kolektīvu radošais konkurss
Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi”


TEHNISKA JAUNRADE
Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības
Latvijas skolēnu tehniskās modelēšanas sacensības "Tehniskās jaunrades svētki 2020"
1:10 - 1:16 izmēra radio vadāmo auto modeļu sacensības
Koka auto modeļu (cementvedējs, traktors, klasiskais modelis ) ātrumsacensību un dizaina konkurss
Kuģu modeļu sacensības mini baseinā
Buru laivu modeļu sacensības un dizaina konkurss
Tehniskās modelēšanas sacensības
Lego SUMO sacensības
Papīra lidmodeļu sacensības
Latvijas skolēnu Robotikas sacensības "Siguldas kauss 2021"
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra koka auto modeļu sacensības “Talsu klasika 2021”

VIDE
Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Vides izglītības projekts „Klimata draugs”

SPORTS UN CITI
Galda tenisa turnīrs iesācējiem "Ping - pong"

.................................................................................................................................................................................
2019. / 2020. m.g.

Starpnovadu  izglītības iestāžu prāta spēles
Starpnovadu  izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
Starpnovadu izglītības iestāžu Ziemassvētku izstāde “SVĒTKU ROTAS ZIEMASSVĒTKOS”

TEĀTRA ŽANRS
Starpnovadu skatuves runas konkurss

MŪZIKAS ŽANRS
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,  instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”
Starpnovadu Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020”
Starpnovadu skolu Koru konkurss

MĀKSLAS ŽANRS
48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2020”
Starpnovadu  izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss- izstāde, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu “RADI ROTĀJOT “ 

TEHNISKĀ JAUNRADE

Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Motormuzeja kauss”
Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss “Rīga 2020”
Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā
Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Rīgas Motormuzeja kauss”
Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss- praktikums radioelektronikā
Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības
Latvijas skolēnu ROBOTIKAS sacensības „Siguldas kauss 2020”

MŪSDIENU DEJU ŽANRS
Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi”

VIDES ŽANRS
Vides interešu izglītības projekts „Atkritumiem Nē!”
Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”

TAUTAS DEJU ŽANRS
Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate, nolikumi, pieteikuma anketas:
Nolikums
Repertuārs
Pieteikuma anketa
Pieteikuma anketa vidējās deju paaudzes kolektīviem
Tautas deju laureātu koncerta nolikums
Tautas deju laureātu koncerta pieteikuma anketa

Tautas deju kolektīvu priekšskates nolikums