Nolikumi

2019. / 2020. m.g.

Starpnovadu  izglītības iestāžu prāta spēles
Starpnovadu  izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss
Starpnovadu izglītības iestāžu Ziemassvētku izstāde “SVĒTKU ROTAS ZIEMASSVĒTKOS”

TEĀTRA ŽANRS
Starpnovadu skatuves runas konkurss

MŪZIKAS ŽANRS
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,  instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”
Starpnovadu Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020”
Starpnovadu skolu Koru konkurss

MĀKSLAS ŽANRS
48. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2020”
Starpnovadu  izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss- izstāde, tērpu kolekciju un radošo darbnīcu “RADI ROTĀJOT “ 

TEHNISKĀ JAUNRADE

Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Motormuzeja kauss”
Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss “Rīga 2020”
Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā
Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem „Rīgas Motormuzeja kauss”
Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss- praktikums radioelektronikā
Latvijas skolēnu raķešu kosmiskā modelisma sacensības
Latvijas skolēnu ROBOTIKAS sacensības „Siguldas kauss 2020”

MŪSDIENU DEJU ŽANRS
Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi”

VIDES ŽANRS
Vides interešu izglītības projekts „Atkritumiem Nē!”
Vides interešu izglītības projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!”

TAUTAS DEJU ŽANRS
Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate, nolikumi, pieteikuma anketas:
Nolikums
Repertuārs
Pieteikuma anketa
Pieteikuma anketa vidējās deju paaudzes kolektīviem
Tautas deju laureātu koncerta nolikums
Tautas deju laureātu koncerta pieteikuma anketa

Tautas deju kolektīvu priekšskates nolikums