PULCIŅI

Pedagogs: Andris Vikainis, tel.: 28633298
Dalībnieku vecums: 10 - 25 gadi
Talsu BJC Mākslas kabinets
Piektdienās: 13.00 - 17.00