Papīra plastika

Papīra plastikas darbi

Pedagogs: Andris Vikainis, T. 28633298
Dalībnieku vecums: 10 - 25 gadi
Talsu BJC Mākslas kabinets (iepriekš sazinies ar pedagogu!)
Piektdienās plkst. 13.00 - 17.00

Mēs piedāvājam:

  • apgūt origami, kolāžu, mozaīku veidošanu, papje-maše tehniku, telpisku piekšmetu izgatavošanu;
  • attīstīt izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko domāšanu un koncentrēšanās spējas.