PULCIŅI

Pedagogs: Oskars Kisiļevs
Tel.: 29467972
Audzēkņu vecums: 7 - 18 gadi
Nodarbības notiek:
Otrdienās: 18.00 - 19.00
nodarbības notiek Talsu novada BJC zālē