Pūķu modelēšana

Cilvēki laiž gaisā pūķus

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Tehniskās jaunrades kabinets
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Pirmdienās plkst. 16.00 - 17.00
Trešdienās plkst. 16.00 - 17.00
Piektdienās plkst. 13.00 - 17.00