Pūķu modelēšana

Cilvēki laiž gaisā pūķus

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Ceturtdienas, piektdienās no plkst. 14.00 - 16.00