Pūtēju orķestris

Pūtēju orķestris spēlē Talsu ielā

Pedagogi: Raitis Rērihs, Jānis Smilga
Dalībnieku vecums: 8 - 21 gads
Talsu Mūzikas skola
Trešdienās plkst. 17.00

Mēs piedāvājam:

  • apgūt instrumentu spēli;
  • attīstīt ritmu;
  • apgūt Skatuves kultūru;
  • dalība koncertos, svētkos, festivālos.