Raķešu modelēšana

Raķešu modelēšanas pulciņa darbi -  raķešu korpusi

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Tehniskās jaunrades kabinets
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Otrdienās plkst. 13.00 - 17.00
Ceturtdienās plkst. 14.00 - 16.00