PULCIŅI

Pedagogs: Alvils Cielēns, tel.  27854350
7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Otrdienās: 15.00 - 18.00                         
Ceturtdienās: 14.00 - 17.00