Raķešu modelēšana

Raķešu modelēšanas pulciņa darbi -  raķešu korpusi

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Otrdienās plkst. 13.30 - 16.00