"Runāsim angliski!"

Angļu valodas grāmata

Pedagogs: Evika Pretice, T. 22468416
Dalībnieku vecums: 1. - 6. klase
Talsu novada BJC semināru zāle
Otrdienās plkst.14.00 un 15.00
Ceturtdienās plkst. 15.00 un 16.00

Mēs piedāvājam:

  • Aktivitātes, spēles, rotaļas, dejas, saziņu – angļu valodā;
  • Iepazīt citas kultūras;
  • attīstīt valodas prasmes un pilnveidot vārdu krājumus;
  • Sazināties ar citiem bērni no citām valstīm.

Am, is, are   In my town
     
There is-are   There is-There are
     
House and Furniture   Ordinal numbers
     
Places in town   The weather