Teātra studija „Spēle”

Teātra studijas dalībnieki pie Ziemassvētku eglītes

Pedagogs: Antra Puriņa, T. 26489862
Semināru zāle
Dalībnieku vecums: 5 - 20 gadi

“Skani, mana valodiņa!” logopēdijas nodarbības grupā
Teātra studija “Spēle”
Sestdienās
(iepriekš sazinies ar pedagogu!)