Teātra studija „Spēle”

Teātra studijas dalībnieki pie Ziemassvētku eglītes

Pedagogs: Ziedīte Začeste, T.29168161
"TAS.ES" zāle
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Pirmdienās plkst. 14.00 - 17.00