Šūšanas studija

šūšanas studijas pulciņa meitenes savos tērpos

Pedagogs: Kristīne Mihņēviča, T. 26555113
Šūšanas studijas kabinets
Dalībnieku vecums: 1. - 4. klase (iesācēji) 
Pirmdienās plkst. 13.20
Dalībnieku vecums: 1. - 4. klase (bez priekšzināšanām)
Piektdienās plkst. 13.20 
Dalībnieku vecums: 5. - 6. klase
Pirmdienās plkst. 15.20
Ceturdienās plkst. 17.20
Dalībnieku vecums: 7. - 9. klase
Piektdienās plkst. 15.20
Dalībnieku vecums: Jaunieši 
Pirmdienās, piektdienās plkst. 17.20
Dalībnieku vecums: Jauktā grupa
Ceturtdienās plkst. 15.20Mēs piedāvājam:

  • Iepazīties ar dažādām šūšanas tehnikām;
  • apgūt audumu un citu tekstilmateriālu īpašības;
  • auduma rotāšanas paņēmienus;
  • elementāru pleca apģērbu un gurna apģērbu konstruēšanu un šūšanu.