Šūšanas studija

šūšanas studijas pulciņa meitenes savos tērpos

Pedagogs: Kristīne Mihņēviča, T. 26555113
Talsu BJC Šūšanas studijas kabinets
Dalībnieku vecums: 1. - 4. klase iesācēji
Pirmdienās plkst. 13.00 - 15.00
Dalībnieku vecums: 1. - 4. klase ar priekšzināšanām
Piektdienās plkst. 13.00 - 15.00
Dalībnieku vecums: 5. - 6. klase
Pirmdienās plkst. 15.00 - 17.00
Dalībnieku vecums: 7. - 9. klase
Piektdienās plkst. 15.00 - 17.00
Dalībnieku vecums: 10. - 12. klase
Pirmdienās plkst. 17.00 - 19.00
Dalībnieku vecums: Jaunieši
Piektdienās plkst. 17.00 - 19.00
Dalībnieku vecums: Jauktā grupa
Ceturtdienās plkst. 15.00 - 18.00

Mēs piedāvājam:

  • Iepazīties ar dažādām šūšanas tehnikām;
  • apgūt audumu un citu tekstilmateriālu īpašības;
  • auduma rotāšanas paņēmienus;
  • elementāru pleca apģērbu un gurna apģērbu konstruēšanu un šūšanu.