Teātra pulciņš "Rūķītis"

Teātra pulciņš Rūķītis

Pedagogs: Laila Bergmane, T. 28637724
Vandzenes tautas nams
Dalībnieku vecums: 7 - 16 gadi
Svētdienās plkst. 12.30 - 14.30

Mēs piedāvājam:

  • Attīstīt pareizu un izteiksmīgu runu;
  • Iepazīt teātra mākslas pamatelementus;
  • Iepazīt un izjust kustību brīvību;
  • Iejusties tēlos un spēt citādi paskatīties uz pasauli;
  • Prast publiski uzstāties un vadīt pasākumus;