Tehniskā modelēšana

Tehniskās modelēšanas pulciņa darbi - koka automašīnas

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Talsu BJC Tehniskās jaunrades kabinets
Pirmdienās, trešdienās no plkst. 13.30 - 16.00