Tehniskā modelēšana

Tehniskās modelēšanas pulciņa darbi - koka automašīnas

Pedagogs: Alvils Cielēns, T. 27854350
Tehniskās jaunrades kabinets
Dalībnieku vecums: 7 - 18 gadi
Pirmdienās plkst. 13.00 - 16.00
Trešdienās plkst. 14.00 - 16.00