Vizuālā māksla “VizMa”

Pulciņa

Pedagoga palīgs: Agnese Kairova, T. 28679799
Mākslas kabinets
Dalībnieku vecums: 4 - 8 gadi
Ceturtdienās plkst. 16.00 - 19.00

Mēs piedāvājam:

  • Izkopt radošās pašizpausmes mākslā;
  • strādāt ar dažādiem materiāliem un izmantot dažādas tehnikas.