V/a "Zvirbulīši"

Dzied V/a

Pedagogs: Antra Vētra, T. 29128332
Dalībnieku vecums: 5 - 6 gadi
Talsu BJC Mūzikas kabinets
Otrdienās plkst. 16.40

Mēs piedāvājam:

  • izkopt vokālās iemaņas, attīstīt ritma izjūtu un ķermeņa plastiku;
  • Pilnveidot skatuves pieredzi.