Bērnu popgrupa

Dzied V/a

Pedagogs: Marta Sjanita, 26210078
Mūzikas kabinets
Dalībnieku vecums: 4 - 5 gadi
Pirmdienās plkst. 16.45
Trešdienās plkst. 17.30
Dalībnieku vecums: 6 - 7 gadi
Pirmdienās plkst. 17.30
Trešdienās plkst. 18.20


Mēs piedāvājam:

  • izkopt vokālās iemaņas, attīstīt ritma izjūtu un ķermeņa plastiku;
  • Pilnveidot skatuves pieredzi.